קצת ממני

יסמין לב לוגו נקי_לוגו כשהלב והמחשב מתחב

כשהמחשב והלב   מתחברים